Na zgradama na kojima ostvarujemo upravljanje uz kvalitetu i raznolikost usluga, te brigom da poslovi na Vašoj zgradi budu obavljeni na zadovoljavajući način, kao upravitelj organiziramo obavljanje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, što obuhvaća:

 

Obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova
Obavljanje pravnih poslova
Obavljanje poslova održavanja zgrade