Na zgradama na kojima ostvarujemo upravljanje uz kvalitetu i raznolikost usluga, te brigom da poslovi na Vašoj zgradi budu obavljeni na zadovoljavajući način, kao upravitelj organiziramo obavljanje redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju, što obuhvaća:

 

Obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova
 • knjigovodstvo stambenih zgrada s obračunom prihoda i rashoda
 • analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu, te izvještavanje o stanju sredstava istih
 • obračun i isplate honorara ovlaštenim predstavnicima suvlasnika
 • izrada godišnjih knjigovodstvenih izvješća (bilanca)
 • vođenje registra podataka o zgradama, stanovima, poslovnim prostorima, te njihovim vlasnicima i korisnicima
 • evidentiranje svih promjena vlasnika i korisnika stanova
Obavljanje pravnih poslova
 • stručna pomoć pri sklapanju Međuvlasničkoga ugovora i Ugovora o upravljanju
 • stručna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite suvlasničkih prava pred državnim tijelima
 • stručna pomoć i zastupanje u postupcima radi ishođenja suvlasničkih interesa u odnosu na zajedničke dijelove zgrade (reklame, zakupi prostora i slično).
 • praćenje postupka prisilne naplate pričuve
 • priprema knjigovodstvenih stavaka za izradu prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave
Obavljanje poslova održavanja zgrade
 • poslovi redovnog i izvanrednog održavanja
 • izrada godišnjeg plana upravljanja i održavanja zgrade
 • zaprimanje zahtjeva za radovima i hitnim popravcima
 • prijava šteta nastalih na zgradama
 • prikupljanje troškovnika i ponuda za radove