Ukoliko dođe do kvara ili oštećenja dijelova zgrade, uređaja i/ili instalacija tako da od njih prijeti opasnost ljudima i ostalim dijelovima zgrade odnosno ukoliko su isti neophodni za normalno funkcioniranje zgrade, tada je potrebno pristupiti hitnom popravku.
Takvi kvarovi odnosno oštećenja mogu biti na primjer sljedeći:
 • kvar plinske instalacije,
 • kvar sustava centralnog grijanja,
 • kvar toplo-vodnog sustava,
 • puknuće, oštećenje ili začepljenje vodovodne i/ili kanalizacijske instalacije,
 • kvarovi elektro-instalacija,
 • oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala,
 • prodor oborinskih voda u zgradu,
 • znatnije oštećenje krova,
 • narušena statička stabilnost zgrade ili dijela zgrade,
 • kvar dizala,
 • otpadanje dijelova pročelja, …