Patron j.d.o.o. kao Upravitelj posebnu pozornost pridaje naplati dugovanja zajedničke pričuve.

Naime, suvlasnici su zakonski obvezni plaćati pričuvu sukladno odredbi čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Predloženi postupak naplate pričuve od ne platiša odvijao bi se na način da Patron j.d.o.o. šalje opomene pred tužbu suvlasnicima koji ne plaćaju pričuvu duže od 3 mjeseca. Ukoliko je dugovanje duže od 6 mjeseci vlasnik stana se utužuje, odnosno pokreće se postupak ovrhe pred javnim bilježnikom.

Ne može se decidirano unaprijed odrediti trajanje prethodno navedenih postupaka obzirom da isti ovisi o mnogobrojnim faktorima (brzina dostave pismena, podnošenje prigovora, trajanje eventualnog sudskog postupka, mogućnost izjavljivanje žalbe i odlučivanje drugostupanjskoga suda po žalbi, itd.).

Nakon što se naplati dug od ne platiše, cjelokupni iznos uplaćuje se na račun zajedničke pričuve uvećan za kamate i troškove odvjetnika i javnog bilježnika, koji su u toku postupka naplaćeni sa računa stambene zgrade.

Kako bi se ovaj postupak mogao odvijati automatizmom Patron j.d.o.o. je svim ovlaštenim osobama poslao na potpis ovlaštenje kojime daju dozvolu upravitelju da može pokrenuti postupak naplate. Potrebno je napomenuti da Patron j.d.o.o. ne može pokrenuti postupke u ime i za račun onih zgrada koje ne potpišu spomenuto ovlaštenje.

Postupak naplate pričuve pokrenut od strane odvjetničkog ureda u potpunosti je  transparentan obzirom da se na zahtjev ovlaštenih osoba sastavljaju izvješća o pokrenutim postupcima te se uz svaki račun prilaže i pismeno na koje se račun odnosi (prijedlozi za ovrhu, zapisnici sa ročišta, zahtjev za dostavu podataka od HZMO, zahtjev za dostavu podataka od MUP-a, itd ).