Najčešća Pitanja i Odgovori

 

Zahvaljujemo Vam se na svim pitanjima koja ste nam postavili bilo usmenim ili pismenim putem.

Na ovoj stranici prikazujemo neka pitanja zajedno sa odgovorima, koja smo smatrali najzanimljivijima i najčešćima. Nadamo se da su naši odgovori dovoljno jasni te da će Vam biti od pomoći.

 

Koji je postupak promjene ovlaštenog predstavnika suvlasnika?

Koji je postupak promjene visine zajedničke pričuve?

Što je etažiranje zgrade?

Što se sve može etažirati?

Postoji li zakonska obveza o etažiranju?

Koji je način plaćanja etažiranja?

Što je nekretnina?

Što je ulaz?

Što je zgrada?

Tko je suvlasnik zgrade?

Tko je ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade?

Što je honorar ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade?

Tko je upravitelj zgrade?

Što je zajednička pričuva?

Da li stvarno moram plaćati pričuvu?

Da li ovlašteni predstavnik može samostalno raspolagati sredstvima zajedničke pričuve?

Da li upravitelj zgrade može samostalno raspolagati sredstvima zajedničke pričuve?

Što je među-vlasnički ugovor?

Što je ugovor o upravljanju?

Da li zgrada mora biti osigurana?