Patron j.d.o.o. je tvrtka koja se od samog početka upravljanja zgradama vodi načelom da se interes suvlasnika nalazi na prvom mjestu.

Odgovornim pristupom na svim zgradama kojima smo  Upravitelj napravili smo značajna poboljšanja, a osoblje tvrtke je uvijek na raspolaganju suvlasnicima s namjerom da na svaki zahtjev odgovori što promptnije i efikasnije.

Postupak

Kod ugovaranja novih zgrada postoje dvije situacije:

  1. zgrada koja do sada nije imala Upravitelja
  2. zgrada koja je do sada bila pod drugom upraviteljevom tvrtkom

U prvom slučaju, kada zgrada nije prethodno imala drugog upravitelja potrebno nam je dostaviti ispunjeni obrazac s potpisima većine suvlasnika. Većini suvlasnika čine oni koji imaju većinu korisne površine zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža i dr.).

U tablici moraju biti navedeni svi vlasnici stanova i poslovnih prostora s kvadraturama prostora u vlasništvu, što znači da treba navesti i one suvlasnike koji nisu potpisali odluku o odabiru Upravitelja. Također je potrebno priložiti i vlasničke listove stanova i poslovnih prostora radi točnog utvrđivanja njihove kvadrature.

Suvlasnici moraju izabrati i ovlaštenog predstavnika suvlasnika, zamjenika (nije obavezno), te utvrditi visinu zajedničke pričuve.

Kada većina suvlasnika u zgradi potpiše navedeni obrazac, isti se dostavlja upravitelju Patron putem:

  • faksom
  • poštom na našu adresu
  • odnosno neposredno u našim uredima

Molimo da na obrascu budu navedeni telefonski kontakti ovlaštenog predstavnika suvlasnika!

Nadalje

Patron j.d.o.o. zatim na temelju dostavljenog obrasca priprema Ugovor o upravljanju  i Među-vlasnički Ugovor te zove ovlaštenog predstavnika na potpis istih. Među-vlasnički ugovor ovlašteni predstavnik ovjerava kod javnog bilježnika, te u banci otvara račun zajedničke pričuve zgrade.

U situaciji kada je zgrada bila pod drugom tvrtkom za upravljanje postupak je identičan osim u detalju, da uz ispunjeni obrazac sa potpisima suvlasnika za odabir tvrtke Patron kao upravitelja je potrebno dostaviti i Raskid ugovora od bivšeg upravitelja.

Raskid se traži na način da se dotadašnjem upravitelju dostavlja suglasnost većine suvlasnika za raskid Ugovora o upravljanju. Raskid može sporazumno nastupiti odmah ili treba čekati da prođe zakonski otkazni rok od 3 mjeseca.

Ostale poslove koji se tiču dostave obavijesti ranijem upravitelju za dostavu dokumentacije zgrade i prijenos ne utrošenih sredstava zajedničke pričuve na novi račun obavlja Patron j.d.o.o. u ime zgrade.